TÜİK: İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti

15/09/2021 10:04:07

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları İstatistikleri idari  kayıtlara dayalı olarak 2009-2020 yıllarını kapsayacak biçimde  kamuoyuna sunulmuştur. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2020 yılı  çalışmasında ise bilanço esasına göre defter tutan 860 bin 382  girişimin kayıtları esas alınmıştır. Sektör Bilançoları İstatistikleri'nin mevcut kapsamı, Kurumumuzca yayımlanan yıllık  sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında  yaklaşık olarak %88'lik bir temsil payına sahip firmalardan  oluşmaktadır.

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu  ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan  istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından  derlenen kredi bakiyeleri kullanmıştır.

En fazla firma toptan ve perakende ticaret  motorlu kara taşıtlarının  ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende  ticaret  motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oluştu
Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2020 yılında toplam  aktif büyüklüğü 10 trilyon 596 milyar 683 milyon TL, kısa ve uzun  vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 7 trilyon 739 milyar 338 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon TL  oldu.

İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon TL aktif büyüklüğü ile  tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 2 trilyon 348 milyar 878 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret   motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz  kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon TL  ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 603 milyar 787 milyon TL ile  toptan ve perakende ticaret  motorlu kara taşıtlarının ve  motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon TL ile de  mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe  en yüksek net zarar ulaştırma ve  depolama sektöründe oldu
Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2020 yılında  tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon TL ile en  yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret   motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar 268 milyon TL  bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon TL  net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2020 yılını 40  milyar 976 milyon TL ve konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  sektörü ise 25 milyar 56 milyon TL net zarar ile tamamladı.

En yüksek yurtdışı satış imalat sektöründe gerçekleşti
Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 838 milyar 851 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende  ticaret  motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı  sektöründe yurtdışı satış 607 milyar 336 milyon TL oldu.

2020 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net  satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon TL,  toplam faaliyet karı  ise 608 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti.

*Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için haberleri yapay zeka ile formatlıyoruz. Bu işlemde problem olduğunu düşünüyorsanız haberin orijinal haline bu linkten ulaşabilirsiniz: Formatsız versiyon

Yorumlar