Zorlu Holding, Yenilenen Akıllı Hayat 2030 Stratejisinde iklim krizine karşı paydaş temelli yaklaşımını ve net sıfır emisyon hedefini açıkladı

04/05/2021 11:06:27

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ile büyüyen köklü sanayi  gruplarından biri olan Zorlu Holding, yenilenen Akıllı Hayat 2030  stratejisini, Zorlu Holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla  düzenlediği webinar ile açıkladı. Toplantıda Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO'su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan grubun çalışanlarıyla çevrimiçi olarak bir  araya geldi.

Düzenlenen webinar ile Zorlu Holding'in dünyadaki paydaş temelli  dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda  benimsediği "sorumlu yatırım holdingi" anlayışıyla  "çevresel, sosyal  ve yönetişim" (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için  yüksek değer yaratacak yenilenen stratejisi açıklandı. Bu kapsamda, Zorlu Holding  insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi  finansal olmayan varlıklarını, "insan odaklı ekosistemler" ve "yenileyici iş modelleri" olmak üzere iki alana yatırım yaparak  yönetecek. Grup, bu alandaki hedeflerine, tüm sektörleriyle güç  birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri  gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla  yanıt verecek.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: "Sorumlu yatırım holdingi  yaklaşımımızla, şirketlerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı  işler üretmesini sağlayarak karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye  geçişi hızlandıracağız."
Son 4-5 yıla bakıldığında dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve  köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını dile getiren Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, "İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar,  dijitalleşme derken şu an içinde yaşadığımız pandemi gibi birçok büyük  meseleyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar, küresel sistemi değişime  zorlamaya devam ediyor. Bu değişim için bizim gibi özel sektöre önemli  sorumluluk düşüyor. Biz, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejimizle  aslında dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme Zorlu Grubu olarak  nasıl cevap vereceğimizi daha da net ortaya koyuyoruz. Bu stratejiyle,  sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla  şirketlerimiz, paydaşlarımız,  toplum ve gelecek için yatırım yaparken  çevresel, sosyal ve yönetişim  alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Bu strateji  bizim krizlere karşı dayanıklılığımızı arttırırken  uzun dönemde  karlılık da yaratabilme özelliğine sahip. Dünyanın içinden geçtiği  süreçte bu değişim hem işimizin devamlılığı hem de dünyanın geleceği  adına, artık bir zorunluluk. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı bunun en  yakın örneği. İhracatımızın önemli bir kısmını bu bölgeye yapan bir  grup olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, atacağımız  sürdürülebilirlik odaklı adımlarla bu duruma uyum sağlamanın da  ötesinde  bu konuda ülkemizde öncü ve örnek olabileceğimize  inanıyoruz. Bunun için elimizde önemli varlıklarımız var. Teknoloji,  dijitalleşme ve inovasyon kapasitemiz oldukça yüksek. Bu sayede  yenilikçi ve sorumlu ürün ve hizmetler sunabiliyoruz. Yenilenebilir  enerjiye, elektrikli araç ekosistemine, akıllı elektronik-beyaz  eşyaya, teknik ve akıllı tekstil ürünlerine çok ciddi yatırımlarımız  var. Bunları daha karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye doğru  taşıyarak şirketlerimiz aracılığıyla dünyada bu değişim ve dönüşüme  katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de en çok yetkin  insan kaynağımıza  çalışma arkadaşlarımızın gücüne ve inovatif bakış  açılarıyla yarattıkları artı değere  duyarlılıklarıyla attıkları  adımlara, birlikte sahiplendiğimiz vizyona güveniyoruz" dedi.

Zorlu Holding CFO'su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Cem Köksal: "Düşük  karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta  kalmanız ve yaşamanız mümkün değil."
Artık yatırımcıların, şirketlerin bilançolarına etki eden finansal  olmayan konuları çok daha fazla dikkate aldığını ifade eden Zorlu Holding CFO' su Cem Köksal  "Yapılan araştırmalar ÇSY performansını  geliştiren ve büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline  getirmiş şirketlerin uzun dönemde sürdürülebilir karlılık yaratma  konusunda oldukça başarılı olduklarını gösteriyor. ÇSY, giderek  kurumsal bir çerçeveye oturuyor, ölçümleniyor, buna göre şirketler  değerlendiriliyor ve kredi mekanizmaları bile bunun üzerinden yeniden  şekilleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ile Avrupa Birliği, 2050  yılına kadar net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedef sayesinde 2030 yılına kadar ise AB'nin karbon emisyonlarının 1990 yılına kıyasla en az %55 azaltılması amaçlanıyor. Düşük karbonlu  bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız  ve yaşamanız mümkün değil... Bu konunun elzem bir zorunluluk olmasının  yanı sıra bugünün gençleri ve geleceğimiz  gezegenin var oluşunun  devamı için de ne kadar önemli ve kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Biz de bu anlayışla, yeni stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde  insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modelleri kurmaya daha  fazla odaklanacağız. Yenileyici iş modellerimizle, 2030 yılına kadar  net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar bu hedefi  tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz. Atıklarımızı ise 2030'a kadar %50 azaltılmayı, 2050'ye kadar sıfır atık noktasına  ulaşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar kullanılan suyun  %50'sini, 2050'ye kadar %100'ünü geri kazanmayı amaçlıyoruz. Kuracağımız insan  odaklı ekosistemlerle Grup olarak 2030'a kadar FAVÖK'ümüzün %1'ini Birles?mis? Milletler Su?rdu?ru?lebilir Kalkınma Amac?ları'na katkı  veren çalışmalara ayırmayı planlıyoruz. 2030'a kadar %100  sürdürülebilir tedarik zinciri de hedeflerimiz arasında yer alıyor"  dedi. Sektör başkanlarından dönüşüm fırsatı mesajı

Toplantıda yenilenen stratejiye dair sorumluluk alanlarına paralel  önemli değerlendirmelerde bulunan Zorlu Grubu üst yönetimi de  yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle birlikte radikal bir dönüşüm  fırsatı yakalanabileceğini söyledi. Sürdürülebilirlik konusunun  dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte artık bir tercih  değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Zorlu Grubu liderleri,  şirketlerinin bu konuda Akıllı Hayat 2030 ile birlikte son 3-4 yılda  ölçülebilir, verimli ve önemli adımlar attığına dikkat çekti. Ayrıca   özellikle ihracatının önemli bir kısmını Avrupa pazarının oluşturduğu Zorlu Grubu için Yeşil Mutabakat gibi uygulamalara hızlı uyum  sağlanarak bunun bir dönüşüm fırsatına çevirebileceğine işaret  ettiler. Sürdürebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürerek küresel  rekabet avantajı sağlanması ve ihracatın katma değerinin artırılması  ile birlikte uzun dönemde sürdürülebilir büyüme gerçekleştirilirken   daha iyi bir dünya hayalinin de gerçeğe dönüştürülebileceğine olan  ortak inançlarını da belirttiler.   

*Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için haberleri yapay zeka ile formatlıyoruz. Bu işlemde problem olduğunu düşünüyorsanız haberin orijinal haline bu linkten ulaşabilirsiniz: Formatsız versiyon

Yorumlar